Χρήσιμα - Horizon Kteo

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:χρήσιμες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τι είναι η Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

 • Πρόκειται για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά.

 • Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, είναι τακτική, δηλαδή επαναλαμβάνεται μία φορά μέχρι το Νοέμβριο του 2016, μία φορά μέχρι το 2020 και μετά κάθε τριετία.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ έχει δοθεί παράταση για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ τα ψεκαστικά τους. Άρα δεν μπορούν πλέον να τα χρησιμοποιούν.

Γιατί Πρέπει να κάνω Επιθεώρηση

 • Κατ' αρχάς γιατί από το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, που φθάνουν τα 5.000 € για όσους μετά τις 26-11-2016 χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker επιθεώρησης.

 • Αλλά έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά:
  • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων.
  • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  • Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.

 • Ωστόσο είναι σημαντικό να δούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, ως ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ως δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών.

 • Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.
Τηλεοπτική εκπομπή Agrotorama
Ψεκαστικά Αγροτικά Μηχανήματα
Τηλεοπτική εκπομπή ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΓΗ
Πιστοποίηση σε Ψεκαστικά Μηχανήματα
Τηλεοπτικό spot
Horizon KTEO


αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν τα ψεκαστικά μηχανήματα από τις σελίδες του αρμόδιου υπουργείου

αναζητήστε πληροφορίες για τα ψεκαστικά μηχανήματα από τις σελίδες του αρμόδιου φορέα


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού