Τεχνικός Ελέγχος - Horizon Kteo

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:
οδηγίες για

ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΛΕΓΧΟ  ΟΔΗΓΙΕΣ
Για τον επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση του ψεκαστικού σας Μηχανήματος δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:
Η δεξαμενή του Ψεκαστικού Μηχανήματος κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης συνίσταται να είναι γεμάτη ΜΟΝΟ με νερό στο μισό της χωρητικότητας για τις απαιτούμενες δοκιμές.

Το υπό επιθεώρηση Ψεκαστικό Μηχάνημα κατ’ ελάχιστο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
 • Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικόφ της αντλίας του Ψεκαστικού.
 • Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6.3 εκατοστών στο Χειριστήριο και 0-16 bar (διακριτικότητα 0,2 bar).
 • Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του Ψεκαστικού.
 • Κεντρικό Φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας του Ψεκαστικού.
 • Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ.
 • Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της).
 • Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας.
 • Ακροφύσια - Μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες-βραχίονες σε καλή κατάσταση.
 • Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων - μπεκ.

Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση χωρίς σπασίματα – σκισίματα (π.χ. σκισμένα φίλτρα).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να υπάρχουν εμφανείς διαρροές υγρού στις σωληνώσεις, στα σημεία σύνδεσης αντλίας-δεξαμενής, στο χειριστήριο, στα μπεκ, κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!     ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   το  Ψεκαστικό να διαθέτει:

 • α) Ξεχωριστό δοχείο εισαγωγής Χημικών (ΠΡΟΜΙΞΕΡ)
 • β) Ξεχωριστή διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας φαρμάκων
 • γ) Ανεξάρτητο δοχείο πλύσης χεριών
Συμπερασματικά, Τεχνικό έλεγχο ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
περνούν και Ψεκαστικά Μηχανήματα που δε διαθέτουν τα τρία παραπάνω α,β,γ τα οποία αποτελούν μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού, αρκεί να πληρούν τις απαραίτητες από το Νόμο προδιαγραφές που περιγράφηκαν παραπάνω και οι μετρήσεις που θα προκύψουν από τις δοκιμές να είναι εντός του πλαισίου των προδιαγραφών που θέτει η Νομοθεσία.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Εάν κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου διαπιστωθούν μικροβλάβες στο Ψεκαστικό σας Μηχάνημα, γίνεται άμεσα αποκατάστασή τους από το συνεργείο μας με χαμηλό κόστος.
 • Η Επιθεώρηση πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του Ψεκαστικού.
 • Για πληροφορίες/ραντεβού: καλέστε  2410.555796
 • Για τεχνικά θέματα: καλέστε  6979200226 (Τσιγεράς Βασίλειος)
κατεβάστε τις
ΟΔΗΓΙΕΣ για την
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
του ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ σας
σε pdf
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού